Jelence’s Blog

мај 5, 2009

besplatna obuka iz knjigovodstva – trgovacka knjiga ( TK ) – pravila popunjavanja

(tekstove pise  diplomirani ekonomista – knjigovodja – sa dugogodisnjim iskustvom , uz malu pomoc prijatelja iz iste strukena tacnoj adresi: http://www.ekonomija.wordpress.com – adresu treba uneti u polje koje pocinje sa http://pa adresa , a ne u pretrazivac – jer cete nas  tako tesko naci ; u citacima se povremeno nadju neazurirani postovi ili postovi vezani samo za jedan od tagova ovog bloga , TE TREBA DA ODETE NA MENI DESNO I KLIKNETE NA „JELENCE\’S  BLOG “ DA BI DOBILI KOMPLETNE TEKSTOVE )

Tekstovi  pocinju sa   23.04.2009.god.  Stariji datumi su ispod novijih  zbog specificnosti uredjenja teksta na wordpress-u;
.
.

Sva azuriranja Zakona i ostale informaicije ubuduce potrazite na www.infosajt.com

TK SE UKIDA OD 01/01/2010.

Kako se vrse knjizenja u trgovackoj knjizi ?

Evo nekoliko pravila popunjavanja TK :

Knjizenja  nabavke i prodaje robe vrše se na sledeći način:
– kolona (1) – upisuje se redni broj svakog pojedinačnog knjiženja.Obicno se ovaj broj vezuje za broj kalkulacije kao i za broj u PK1 knjizi;
– kolona(2) – upisuje se datum knjiženja;
– kolona(3)  – daje se opis knjiženja nabavke robe, prodaje robe i drugih promena.

Pri knjiženju nabavke robe, prodaje robe i drugih promena upisuju se naziv, broj i datum
dokumenta, a pri knjiženju nabavke robe – i naziv i sedište, odnosno ime i prebivalište
dobavljača;
– kolona(4) – upisuje se ukupna vrednost nabavljene robe po maloprodajnim cenama sa
ukalkulisanim porezom na promet proizvoda.

U kolonu 4 upisuju se i podaci o promeni cena robe usled nivelacije ili promene stope
poreza na promet proizvoda , vraćanja robe, otpisa robe, rashoda robe (kalo, rastur, lom i
kvar) i dr.
Na osnovu sačinjenog popisa, odnosno odgovarajuće knjigovodstvene isprave, za iznos
kojim se uvećava vrednost robe vrši se knjiženje kao i pri nabavci robe, a u slučaju
smanjenja vrednosti robe vrši se storniranje crvenim stornom i taj se iznos posle oduzima od zbira kolone 4;
– kolona (5) –   iznos dnevnog prometa prodate robe :

  • za robu prodatu u gotovom – na osnovu iznosa evidentiranog na kontrolnoj traci registar
    kase, i drugom dokumentu o gotovinskoj naplati prodate robe;
  • za robu koja se naplaćuje preko žiro-računa – na osnovu iznosa fakture, čekova i drugih
    dokumenata o prodaji robe.

Razlika zbira između kolone 4 i kolone 5 predstavlja iznos vrednosti robe na zalihama u
prodajnom objektu ili drugom prodajnom mestu;
– kolona (6) – datum uplate gotovine na žiro-račun;
– kolona (7) –  iznos uplaćene gotovine na žiro-račun.

U nasem konkretnom slucaju , na strani Zaduzenje knjizimo iznos od 3660.00 dinara.

Ako bi prodali svu robu odjedanput , na strani Razduzenje bi knjizili istih tih 3660.00 dinara.

Trgovac na malo dužan je da trgovačku knjigu i dokumentaciju na osnovu koje se
evidentira nabavka i prodaja robe drži u prodajnom objektu ili drugom prodajnom mestu.

Za uredno i ažurno vođenje trgovačke knjige i  za obezbeđenje njene dostupnosti odgovorno je lice koje se zadužuje robom , kao sto je sef  radnje , vlasnik radnje i sl.
Trgovac na malo overava povezanu trgovačku knjigu i numeriše stranice rednim brojevima
pre unošenja podataka.
Ako se trgovačka knjiga vodi preko računara, odštampani listovi moraju biti numerisani i
overeni.

U vezi ovoga se stalno postavlja pitanje – sta se radi u praksi ? U praksi nemate obavezu vodjenja TK i rucno i kompjuterski , vec birate jedno od ta dva. Medjutim , najsigurnije je otici do terenskih inspektora zaduzenih za vas trgovinski objekat i pitati ( ili pitate nekoga ko se bavi istom delatnoscu na istoj opstini ).

Knjiženje u trgovačkoj knjizi vrši se na osnovu verodostojnih knjigovodstvenih isprava kao sto su : fakture, dostavnice, prijemnice,itd.

Znaci , prvo se radi kalkulacija prodajne cene na osnovu verodostojne dokumentacije ( prvenstveno : dobijena faktura ) , a tek se posle toga popunjava TK.

Nabavljena roba ne može se staviti u prodaju pre evidentiranja u trgovačkoj knjizi.
Trgovac na malo u trgovačkoj knjizi posebno evidentira uplatu na žiro-račun gotovog novca ostvarenog dnevnim prometom po bilo kom osnovu.

U trgovačkoj knjizi vrši se sabiranje iznosa na svakoj strani knjige i tako dobijeni iznos prenosi na sledeću stranu kao donos sa prethodne strane.

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: