Jelence’s Blog

март 25, 2010

Dopunjena uredba o naknadi za posebne tokove otpada – ekoloska taksa

.
Pitanja , odgovori i komentari su prebaceni na www.infosajt.com

.
Primena ove Uredbe odlozena je za pocetak Aprila meseca, 2010. godine

Ekološka taksa nameće poskupljenja

Beograd – Svi koji na tržište Srbije plasiraju gume, azbest, baterije, akumulatore, motorna ulja, elektronske i električne proizvode, moraće da plaćaju ekološku taksu.

Prema rečima pomoćnika ministra životne sredine Aleksandra Vesića, uvođenje ekološke takse ne mora neminovno da znači i poskupljenje tih proizvoda jer će se iz Fonda za zaštitu životne sredine taj novac vraćati onima koji organizuju sakupljanje, odnosno reciklažu posebnih tokova otpada.

„Za gume naknada iznosi 17.000 dinara po toni novih guma, a od tog novca 16.700 dinara se vraća sakupljačima i onima koji recikliraju ove materijale. Na Vladi je sada na razmatranju dopuna uredbe o naknadama, u koju će biti dodate sve vrsta ulja, osim jestivih, na koje nismo želeli da uvodimo naknadu jer bi direktno pala na teret potrošača. Što se tiče motornih i mašinskih ulja, naknada će iznositi od 10 do 15 dinara po litru“, kaže Vesić.

Pomoćnik ministra napominje da će Fond za zaštitu životne sredine najkasnije do juna doneti odluku o visini subvencija za sakupljače odnosno one koji recikliraju otpad nastao od ovih artikala.

„Prilikom uvođenja naknada vodili smo računa da iznos za robu koja se masovnije kupuje bude što niži. Naknada za termoakumuacione peći biće 10 dinara po kilogramu, dok će za fen za kosu biti 15 dinara. To ne znači da će ti proizvodi neminovno poskupeti. Tigar iz Pirota je, na primer, nakon uvođenja naknade za gume organizovao sakupljanje sopstvenog otpada i otvorio liniju za reciklažu guma. Oni će platiti 17.000 dinara po toni proizvoda koji plasiraju na tržište, ali će im se iz Fonda vratiti više od 16.000 dinara i još će posle reciklaže ponovo imati sirovinu“, objašnjava Vesić.

Prema njegovim rečima, interesovanje za ovakav vid poslovanja već je izrazila kompanija Gorenje, koja na teritoriji Slovenije sakupljanja i reciklira otpad koji nastaje nakon upotrebe njihovih proizvoda i „na taj način uopšte ne opterećuje potrošače“.

Taksa na sijalice 30 dinara po kilogramu

On navodi i da će naknada za sijalice biti simbolična i da će iznositi oko 30 dinara po kilogramu.

„Cene naše robe dostigle su cene u Evropskoj uniji, a tamo je u proizvode već uračunata ekološka taksa. Izrada troškova je identična, tako da nema razloga da dođe do poskupljenja robe“, zaključuje Vesić.

Prodavci elektronskih uređaja već reagovali

Iako dopunjena uredba o naknadi za posebne tokove otpada još nije stupila na snagu, mnogi proizvođači i uvoznici električnih uređaja već su podigli cene svojih proizvoda. Na mnogim prodajnim mestima cene televizora, kompjutera, bele tehnike više su i do 15 odsto. Oni kažu da je reč o novom nametu države, koji je došao u trenutku kada svi beleže pad proizvodnje i prometa i da je to razlog podizanja cena.

Izvor: Danas

Advertisements

март 2, 2010

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА
(«Службени гласник РС», број 6/10)
Члан 1.
Овим правилником се прописује начин и поступак обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица.
Члан 2.
Порески обвезници – правна лица, који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, дужни су да на захтев пореског органа, у поступку пореске контроле обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, у уређеним структурираним компјутерским датотекама, према опису који је дат у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Порески обвезници – правна лица који врше обраду и унос података у електронски вођене пословне књиге и евиденције, дужни су да:
1) на основу писменог захтева пореског органа, достављају податке у поступку пореске контроле;
2) омогуће приступ и увид у податке из електронски вођених пословних књига и евиденција;
3) омогуће непосредни приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција;
4) омогуће непосредно преузимање података из електронски вођених пословних књига и евиденција.
Члан 4.
Порески обвезници – правна лица дужни су да податке из својих електронски вођених пословних књига и евиденција доставе у року који одреди порески орган, а који не може бити дужи од три радна дана од дана пријема захтева.
Порески орган може, на образложен писмени захтев пореског обвезника – правног лица за продужење рока за достављање података, да продужи рок за достављање података највише до пет радних дана, о чему се доноси закључак.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

.
Ceo tekst:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА

Блог на WordPress.com.