Jelence’s Blog

април 9, 2010

Sta donose nove izmene Zakona o porezu na dohodak gradjana?

.

Pitanja, odgovori i komentari su prebaceni na urrgb.com

.

Pored smanjenja stopa od 20% na 10%, u clanovima zakona 64 i 77, i drugih izmena koje
pretpostavljam ne treba objasnjavati, interesantna je izmena clana 32, koja glasi:

Član 32. menja se i glasi:
„Obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti je fizičko lice koje
ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti iz člana 31. ovog zakona, uključujući i
fizičko lice koje ostvaruje prihode od poljoprivrede i šumarstva i svako drugo fizičko
lice koje je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se
uređuje porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: preduzetnik).”

Prema tumacenjima Privrednog savetnika i kolega iz branse , to prakticno znaci da ce ubuduce lica koja se bave npr,investiranjem u izgradnju ili izdavanjem pokretnih i nepokretnih stvari u zakup, biti u obavezi vodjenja poslovnih knjiga.
Obzirom da su ova lica obveznici PDV-a, ona ne mogu biti pausalci, a sa poreske tacke gledista, bice tretirani kao i svi drugi preduzetnici, u smislu poreza na dohodak, socijalnih doprinosa i poreza na imovinu te ispada da ce imati obavezu vodjenja poslovnih knjiga. Jedino ce biti oslobodjeni obaveze prijavljivanja kod APR-a.

Ukoliko vec imaju registrovanu samostalnu delatnost, tada ce i ovu neregistrovanu delatnost obuhvatati u knjigama registrovane delatnosti, tj, nece je odvojeno prikazivati.

Zakon se primenjuje retroaktivno od 01. januara 2010. godine, a poresku prijavu na obrascu PPDG-1 ovi obveznici treba da  podnesu najkasnije do 25. juna 2010. godine.

Advertisements

АПР ускладила висину накнада за услуге које пружа у регистрима – 8. април 2010

.

Pitanja ,  odgovori i komentari su prebaceni na www.urrgb.com

.

[b]АПР ускладила висину накнада за услуге које пружа у регистрима – 8. април 2010.[/b]

Управни одбор АПР je на седници одржаној 26.марта 2010.год. усвојио Одлуку о накнадама за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре у поступку вођења Регистра привредних субјеката и Регистра јавних гласила. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“ бр.21/2010 од 6. априла 2010.године, а можете је погледати и на сајту у одељку Закони и подзаконска акта.

Наведеном одлуком извршено је усклађивање вредности накнада за услуге регистрације у оквиру различитих регистара и то на начин што су накнаде за поједине услуге смањене у односу на постојеће, док су друге незнатно повећане. Тако је накнада за оснивање различитих правних форми у привредним друштвима сведена на јединствену накнаду од 4.000 динара, при чему је накнада за оснивање друштва са ограниченом одговорношћу повећана за свега 11 одсто, док је накнада за оснивање акционарског друштва снижена за 61 одсто. За најчешће тражени документ – извод, грађани ће уместо 1560 динара плаћати накнаду од 1500 динара, док ће регистрација радње будуће власнике коштати 1000 динара, уместо 540 динара.

Подсећамо, Агенција није усклађивала накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа у оквиру своје надлежности од 2005. године и доношења Закона о регистрацији привредних субјеката. У међувремену, преузете су нове надлежности а АПР је почела да пружа услуге у оквиру појединих нових регистара без накнада. Приликом одлучивања о корекцији накнада, Агенција је водила рачуна о томе да као самофинансирајући администартивни сервис покрије реалне трошкове које има у пружању услуга, уважи економске могућности корисника, али и тренутне инфлаторне токове, уравнотежи накнаде за услуге између регистара и обезбеди средства за законом предвиђена обавезна улагања у развој сервиса и услуга, ради самосталног старања о успостављању, развоју и заштити електронских база података и примени мера за унапређење електронских услуга, у складу са одговарајућим националним и међународно прихваћеним стандардима.

март 25, 2010

Dopunjena uredba o naknadi za posebne tokove otpada – ekoloska taksa

.
Pitanja , odgovori i komentari su prebaceni na www.infosajt.com

.
Primena ove Uredbe odlozena je za pocetak Aprila meseca, 2010. godine

Ekološka taksa nameće poskupljenja

Beograd – Svi koji na tržište Srbije plasiraju gume, azbest, baterije, akumulatore, motorna ulja, elektronske i električne proizvode, moraće da plaćaju ekološku taksu.

Prema rečima pomoćnika ministra životne sredine Aleksandra Vesića, uvođenje ekološke takse ne mora neminovno da znači i poskupljenje tih proizvoda jer će se iz Fonda za zaštitu životne sredine taj novac vraćati onima koji organizuju sakupljanje, odnosno reciklažu posebnih tokova otpada.

„Za gume naknada iznosi 17.000 dinara po toni novih guma, a od tog novca 16.700 dinara se vraća sakupljačima i onima koji recikliraju ove materijale. Na Vladi je sada na razmatranju dopuna uredbe o naknadama, u koju će biti dodate sve vrsta ulja, osim jestivih, na koje nismo želeli da uvodimo naknadu jer bi direktno pala na teret potrošača. Što se tiče motornih i mašinskih ulja, naknada će iznositi od 10 do 15 dinara po litru“, kaže Vesić.

Pomoćnik ministra napominje da će Fond za zaštitu životne sredine najkasnije do juna doneti odluku o visini subvencija za sakupljače odnosno one koji recikliraju otpad nastao od ovih artikala.

„Prilikom uvođenja naknada vodili smo računa da iznos za robu koja se masovnije kupuje bude što niži. Naknada za termoakumuacione peći biće 10 dinara po kilogramu, dok će za fen za kosu biti 15 dinara. To ne znači da će ti proizvodi neminovno poskupeti. Tigar iz Pirota je, na primer, nakon uvođenja naknade za gume organizovao sakupljanje sopstvenog otpada i otvorio liniju za reciklažu guma. Oni će platiti 17.000 dinara po toni proizvoda koji plasiraju na tržište, ali će im se iz Fonda vratiti više od 16.000 dinara i još će posle reciklaže ponovo imati sirovinu“, objašnjava Vesić.

Prema njegovim rečima, interesovanje za ovakav vid poslovanja već je izrazila kompanija Gorenje, koja na teritoriji Slovenije sakupljanja i reciklira otpad koji nastaje nakon upotrebe njihovih proizvoda i „na taj način uopšte ne opterećuje potrošače“.

Taksa na sijalice 30 dinara po kilogramu

On navodi i da će naknada za sijalice biti simbolična i da će iznositi oko 30 dinara po kilogramu.

„Cene naše robe dostigle su cene u Evropskoj uniji, a tamo je u proizvode već uračunata ekološka taksa. Izrada troškova je identična, tako da nema razloga da dođe do poskupljenja robe“, zaključuje Vesić.

Prodavci elektronskih uređaja već reagovali

Iako dopunjena uredba o naknadi za posebne tokove otpada još nije stupila na snagu, mnogi proizvođači i uvoznici električnih uređaja već su podigli cene svojih proizvoda. Na mnogim prodajnim mestima cene televizora, kompjutera, bele tehnike više su i do 15 odsto. Oni kažu da je reč o novom nametu države, koji je došao u trenutku kada svi beleže pad proizvodnje i prometa i da je to razlog podizanja cena.

Izvor: Danas

март 2, 2010

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА
(«Службени гласник РС», број 6/10)
Члан 1.
Овим правилником се прописује начин и поступак обезбеђивања извода података из електронски вођених пословних књига и евиденција пореских обвезника – правних лица.
Члан 2.
Порески обвезници – правна лица, који врше обраду и унос података у пословне књиге на рачунару, дужни су да на захтев пореског органа, у поступку пореске контроле обезбеде извод података из својих електронски вођених пословних књига и евиденција, у уређеним структурираним компјутерским датотекама, према опису који је дат у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 3.
Порески обвезници – правна лица који врше обраду и унос података у електронски вођене пословне књиге и евиденције, дужни су да:
1) на основу писменог захтева пореског органа, достављају податке у поступку пореске контроле;
2) омогуће приступ и увид у податке из електронски вођених пословних књига и евиденција;
3) омогуће непосредни приступ и увид у софтверску и хардверску опрему, као и базу података који се користе у оквиру система за електронско вођење пословних књига и евиденција;
4) омогуће непосредно преузимање података из електронски вођених пословних књига и евиденција.
Члан 4.
Порески обвезници – правна лица дужни су да податке из својих електронски вођених пословних књига и евиденција доставе у року који одреди порески орган, а који не може бити дужи од три радна дана од дана пријема захтева.
Порески орган може, на образложен писмени захтев пореског обвезника – правног лица за продужење рока за достављање података, да продужи рок за достављање података највише до пет радних дана, о чему се доноси закључак.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Републике Србије».

.
Ceo tekst:
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ИЗВОДА ПОДАТАКА ИЗ ЕЛЕКТРОНСКИ ВОЂЕНИХ ПОСЛОВНИХ КЊИГА И ЕВИДЕНЦИЈА ПОРЕСКИХ ОБВЕЗНИКА – ПРАВНИХ ЛИЦА

фебруар 24, 2010

Nova izmena Pravilnika o evidenciji prometa robe i usluga

Dopuna ovog pravilnika od 20/02/2010.:

Izmene u „Službenom glasniku RS“ br. 7/10:
Prelazni rok za prodaju zaliha komisione robe do 31. marta uz obavezu dostavljanja popisnih listi do 25. februara i izveštaja do 05. aprila 2010. godine Ministarstvu trgovine. U ovom periodu komisiona roba se može prodavati bez dokaza o poreklu i bez isticanja posebne deklaracije.
Dnevna štampa, pasterizovano mleko, i osnovne vrste hleba (hleb za dnevnu upotrebu) mogu se stavljati u promet pre evidentiranja zaduženja u koloni 4. KEPU, stim da se evidentiranje zaduženja izvrši najkasnije do kraja radnog vremena na dan prijema.
Zaduženje u KEPU za veleprodaju može se voditi po cenama sa ili bez PDV-a, ali i po nabavnim cenama.

Vezana tema: http://www.infosajt.com/index.php/topic,6.msg2920.html#msg2920

Older Posts »

Create a free website or blog at WordPress.com.